magdalena 
 
rok urodzenia:
województwo:¶l±skie
powi±zanie z HD:znajomo¶ć z Królikiem
 
 historia:

...