Witek 
 
rok urodzenia:styczeń 1958
województwo:¶więtokrzyskie
powi±zanie z HD:chora żona
 
 historia:

aa