luiissaa 
 
rok urodzenia:1985
województwo:zachodniopomorskie
powi±zanie z HD:chora mama
 
 historia:

9 luty 2005r. odbiór wyników