El.Wit 
 
rok urodzenia:1956
województwo:lubelskie
powi±zanie z HD:m±ż i córka nie zyja ,druga córka też chora
 
 historia:

M±ż nie znał ojca i jego rodziny mieszkaj±cej w woj.¶więtokrzyskim .Miał 34 lat,zgin± tragicznie.Starsza córka zachorowała maj±c 18 lat .Przez 10 lat zmagania się z chorob± ,żaden lekarz nie potrafił zdiagnozowac tej choroby . Gdy stan jej był bardzo ciężki ,neurolog zapytał o choroby genetyczne w rodzinie .Nie zd±żyłam zrobic jej badań.Wkrótce zauwarzyłam objawy choroby u młodszej córki ,badania potwierdziły HD.Po zapoznaniu się z objawami tej choroby stwierdziłam ,że u męza były sygnały HD ,ale nie mieli¶my o tym pojęcia.