Małgosia (siostra Ewy) 
 
rok urodzenia:1989
województwo:warmińsko-mazurskie
powi±zanie z HD:Chora Mama
 
 historia:

Jestem siostr± Ewy i moja historia jest bardzo podobna do jej histori :)