Boleslaw 
 
rok urodzenia:
województwo:spoza Polski
powi±zanie z HD:żona i jej nieżyj±cy ojciec
 
 historia:

Żona i 3 dzieci