Anna 
 
rok urodzenia:1980
województwo:lubuskie
powi±zanie z HD:jestem chora...
 
 historia:

...