Hope 
 
rok urodzenia:
województwo:nie chcę podać
powi±zanie z HD:Moja mama
 
 historia:

...