malgorzata 
 
rok urodzenia:1951
województwo:podlaskie
powi±zanie z HD:syn
 
 historia:

widoczne objawy,czekamy na wynik