Ankaa 
 
rok urodzenia:1979
województwo:kujawsko-pomorskie
powi±zanie z HD:brak
 
 historia:

.